PRZEDSIĘBIORCOM

Ekoterra skupuje różnego rodzaju złom metalowy i samochodowy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory.

Płacimy za nabyty złom natychmiast po akceptacji albo według zobowiązań podpisanej umowy o współpracy. Formy płatności - gotówką lub przelewem bankowym na rachunek podany przez sprzedającego.

 

Wszystkie aktualne ceny skupu odpadów można znaleźć na naszych stronach internetowych www.metalukainos.lt i www.lauzosupirkimas.lt

Odnośnie cen skupu większych ilości (powyżej tony) złomu i innych odpadów, prosimy o kontakt tel. +37060997746.

 

Odnośnie obowiązku zapłaty podatku VAT:

Osoby prawne sprzedające złom metalowy wystawiają dla nabywcy fakturę z VAT. Według ustawy o VAT art. 96 część 1 obowiązek uwzględnienia i zapłacenia podatku VAT do budżetu ma nabywca, więc sprzedającemu faktura jest opłacana bez VAT (ceny na www.metalukainos.lt są podane bez podatku VAT).

 

LISTA  ZŁOMU METALI  I ODPADÓW ZAKAZANYCH KUPOWAĆ

Proszę zauważyć, że Minister Gospodarki w postanowieniu nr 4-1081 (z dn. 09.11.2012) (link poniżej) ogranicza zakup złomu metali nieszlachetnych i odpadów:

Zabroniony jest skup od osób fizycznych i prawnych szyldów firmowych; kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągowych, itp. włazów i pierścieni, odlewanych śmietników, rur i armatury sieci cieplnych o średnicy większej niż 50 mm, sprzęt drogowniczy, i in. według postanowienia, jeżeli te osoby nie przedstawią dokumentów, świadczących o tym, że rzeczy należą do nich prawem własności.

Sprzęt elektryczny i komunikacyjny (dokładniej zob. postanowienie) można kupować tylko od podmiotów, wynikiem działalności gospodarczej których te rzeczy, i jeśli mogą oni przedstawić dokumenty potwierdzające, że rzeczy należą do nich prawem własności.

Pojazdy samochodowe i przyczepy można kupować od osób fizycznych i prawnych, jeżeli one przedstawią dokumenty potwierdzające, że pojazdy należą do nich prawem własności.

Komponenty i kompletujące części metalowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych można kupować tylko od osób prawnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, działalność gospodarcza których generuje te części i komponenty, jeżeli te osoby mają potwierdzające to dokumenty.

Więcej na http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437197&p_query=&...

Aby poprawić jakość przeglądania stron, używamy plików cookie do celów statystycznych i marketingowych na tej stronie, które można anulować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie.
Wyrażam zgodę Polityka prywatności