Skup złomu metalowego

Ekoterra skupuje od firm i mieszkańców różnych rozmiarów i wszystkich rodzajów złom metali żelaznych i  kolorowych, nieużywane urządzenia metalowe lub ich części, konstrukcje metalowe.

Wszystkie aktualne ceny skupu złomu metali żelaznych i kolorowychmożna znaleźć na naszych stronach www.metalukainos.lt (cennnik placówek Kuprioniškių i Valčiūnai) i www.lauzosupirkimas.lt (cennik placówki przy ul. Kirtimu 61 w Wilnie). 

 

Mieszkańcom

Sejm Republiki Litewskiej 12 grudnia 2013r. przyjął ustawę nr XII-663, wnoszącą poprawki do wcześniejszej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmieniającą stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych przy sprzedaży złomu metali.

Podatek dochodowy, uzyskany ze sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności złomu metali nieszlachetnych, teraz wynosi 5 proc. Wyeliminowana jest również możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku ze sprzedaży złomu metali, wypełniając roczną deklarację dochodową.

Poprawka ma zastosowanie do obliczania i deklaracji dochodów podatkowych za 2014 rok i kolejne lata.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462516&p_tr2=2

Przedsiębiorcom

Osoby prawne sprzedające złom metalowy wystawiają dla nabywcy fakturę z VAT. Według ustawy o VAT art. 96 część 1 obowiązek uwzględnienia i zapłacenia podatku VAT do budżetu ma nabywca, więc sprzedającemu faktura jest opłacana bez VAT (ceny na www.metalukainos.lt podane bez podatku VAT).

Aby poprawić jakość przeglądania stron, używamy plików cookie do celów statystycznych i marketingowych na tej stronie, które można anulować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie.
Wyrażam zgodę Polityka prywatności